Supplementum

Rad Supplementum je osobitná a nepravidelná monograficky, resp. monotematicky zameraná edícia Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia. Edícia uverejňuje rozsiahle súbory archeologických prameňov, monografie venované jednotlivým lokalitám, ako aj príležitostné monotematické zborníky príspevkov. Rad Supplementum vychádza od roku 2004 a nadväzuje na bývalú edíciu Slovenského národného múzea Fontes.

V edícii vyšli nasledovné čísla:

Supplementum 12 (2019)

Ľudia a hory – archeologická perspektíva Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

 

Supplementum 11 (2016)

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej – Štúdie

 

 

Supplementum 10 (2015)

Register tehliarskych značiek na Slovensku

 

 

Supplementum 9 (2015)

Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka – Štúdie

 

 

Supplementum 8 (2014)

Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko – Štúdie

 

 

Supplementum 7 (2013)

Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých Dieloch (Západné Slovensko) – Výskumy v rokoch 1999–2009

 

 

Supplementum 6 (2012)

Depoty z Bojnej

 

 

Supplementum 5 (2011)

Bíňa v stredoveku – Výskumy v rokoch 1989–1996

 

 

Supplementum 4 (2011)

Karolínska kultúra a Slovensko – Štúdie

 

 

Supplementum 3 (2011)

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

 

 

Supplementum 2 (2007)

Byzantská kultúra a Slovensko – Zborník štúdií

 

 

Supplementum 1 (2004)

Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida