Supplementum

The Supplementum series is special and irregular monographically, resp. monothematically focused edition of the Zborníka Slovenského národného múzea – Archeológia. The edition publishes extensive collections of archaeological sources, monographs devoted to individual sites, as well as occasional monothematic collections of papers. The Supplementum series has been published since 2004 and follows on from the former edition Fontes of the Slovak National Museum.

The following issues were published in the edition:

Supplementum 12 (2019)

Ľudia a hory – archeologická perspektíva Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

 

Supplementum 11 (2016)

Zborník na pamiatku Magdy Pichlerovej – Štúdie

 

 

Supplementum 10 (2015)

Register tehliarskych značiek na Slovensku

 

 

Supplementum 9 (2015)

Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka – Štúdie

 

 

Supplementum 8 (2014)

Stĺp Marca Aurelia a Stredné Podunajsko – Štúdie

 

 

Supplementum 7 (2013)

Praveké sídlisko v Lozorne-Širokých Dieloch (Západné Slovensko) – Výskumy v rokoch 1999–2009

 

 

Supplementum 6 (2012)

Depoty z Bojnej

 

 

Supplementum 5 (2011)

Bíňa v stredoveku – Výskumy v rokoch 1989–1996

 

 

Supplementum 4 (2011)

Karolínska kultúra a Slovensko – Štúdie

 

 

Supplementum 3 (2011)

Laterãrius – Dejiny tehliarstva na Slovensku

 

 

Supplementum 2 (2007)

Byzantská kultúra a Slovensko – Zborník štúdií

 

 

Supplementum 1 (2004)

Bratislavský hradný vrch – Akropola neskorolaténskeho oppida