Redakčná rada

Redakčná rada časopisu Zborník slovenského národného múzea – Archeológia (Editorial board of the journal Annalis musei nationalis slovaci – Archeológia)
Predseda redakčnej rady (Head of editorial board) PhDr. Juraj Bartík, PhD., bartik@snm.sk SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 83106 Bratislava
Členovia redakčnej rady (Members of editorial board):
Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Mgr. Radoslav Čambal, PhD SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 83106 Bratislava
PhDr. Beáta Egyházy – Jurovská, Medveďovej 1, 851 01 Bratislava
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 83106 Bratislava
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. Ústav archeologie, Slezská univerzita. Adresa: Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava.
Dr. Eric Vrba, Archeologické oddelenie Bostonskej univerzity, Commonwealth Avenue 347, Boston, Massachusetts 02215.