Hlavný redaktor

PhDr. Vladimír Turčan

Hlavný redaktor (General editor)
PhDr. Vladimír Turčan, vladimír.turčan@snm.sk SNM – Archeologické múzeum, Žižkova 12, 83106 Bratislava
Vladomír Turčan, zostavovateľ ročenky SNM Archeológia
Narodený 24. 7. 1952 v Bratislave
Kurátor SNM-Archeologického múzea v Bratislave
Realizoval desiatky archeologických výskumov z doby rímskej a včasného stredoveku na juhozápadnom Slovensku. Autor 2 monografií a spoluautor a zostavovateľ 5 monografií, spoluautor 8 monografií, autor 70 vedeckých a odborných článkov.
Spolupracoval na EU-Projektoch „Ubi erat Lupa“ a „Transformation“.