Editorial board

Editorial board:
PhDr. Juraj Bartík, PhD., (Head of editorial board, bartik@snm.sk
SNM – Archaeological Museum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava)
Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Science, Akademická 2, 949 21 Nitra)
Mgr. Radoslav Čambal, PhD., (SNM – Archaeological Museum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava)
PhDr. Beáta Egyházy – Jurovská, (Medveďovej 1, 851 01 Bratislava)
PhDr. Zdeněk Farkaš, PhD., (SNM – Archaeological Museum, Žižkova 12, 831 06 Bratislava)
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Science, Akademická 2, 949 21 Nitra)
Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (Institute of Archaeology, University of Silesia, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava).
Dr. Eric Vrba (Archaeology Department at Boston University, Commonwealth Avenue 347, Boston, Massachusetts 02215)

Contacts (editorial board):
Slovak National Museum – Archaeological Museum
Žižkova 12, P.O.Box 13
SK-810 06 Bratislava
email: archeolog@snm.sk
phone: +421 2 59 207 271, +421 2 59 207 273,
+421 2 59 207 277