Zborník SNM Archeológia

Annalis musei nationalis slovaci – Archeológia – Zborník SNM – Archeológia je recenzovaný časopis, ktorý uverejňuje pôvodné štúdie zamerané predovšetkým na materiálnu kultúru praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku, ako aj na problémy bádania o týchto obdobiach. Zborník SNM – Archeológia sa v roku 1991 oddelil od zborníku SNM – História, ktorý nadviazal v roku 1951 na Zborník muzeálnej slovenskej spoločnosti založený v roku 1896. V periodiku Zborník SNM – Archeológia sú publikované aj príspevky z medzinárodných kolokvií pravidelne usporiadaných múzeom. Každý príspevok je posudzovaný dvoma odborníkmi. Zborník SNM – Archeológia vychádza v jazykoch autorov s rozsiahlym resumé vo svetových jazykoch, alebo vo svetových jazykoch.

Prístup k všetkým ročníkom Zborníka SNM-Archeológia získate TU

Publikácie SNM-AM si možno kúpiť TU

Bližšie informácie o činnosti Archeologického múzea získate TU